Når landbruget bliver robotland

Som i så mange andre brancher er landbruget også i stigende grad begyndt at anvende robotteknologi. Derfor vil mange robotter i fremtiden have jord under neglene, da de bliver en vigtig del at branchen.

Her hos drenget.dk synes vi, at det er sejt at se, hvordan robotterne hjælper landmanden med at effektivisere sin drift og holdet markerne sunde.

Du kan her læse om nogle af de robotter, der i fremtiden skal hjælpe landmanden.

Robotter kan fjerne ukrudtet

Når der i fremtiden skal høstes, vil det være muligt at tilknytte et robothoved, der kan optimere hele høsten. Forestil dig at der skal høstes salathoveder, hvilket normalvis ville være en proces, hvor alle salathovederne bliver høstet uden hensyn til deres enkelte tilstand. I fremtiden vil der dog kunne sidde et lille robothoved og analysere salathovederne direkte mens de høstes, samt vurdere hvilket der skal beholdes og hvilket der skal fjernes ukrudt fra.

Alt sammen sker automatisk, uden at landmanden skal bruge tid på at sortere.

Øjet i skyen

I skrivende stund er droneteknologi en væsentlig del af det danske landbrug. Allerede nu kan droner holde øje med markdata fra luften. Det sker når dronerne filmer med kamera fra luften over markområdet, og anvender fotosyntese til at påpege områder, hvor der er behov for ekstra næring eller hvor planterne måske er stresset eller under angreb.

Alle disse data, som dronen indsamler, kan videregives direkte til traktoren ved hjælp af kortdata som indsættes i maskinen.

Traktor eller Playstation?

Amerikanske producenter har allerede præsenteret et koncept af landbrugsmaskiner, som slet ikke har noget førerhus!

Traktorerne er helt automatiserede og kan ved hjælp af GPS, kamera og radar klare landbrugsopgaver hele døgnet rundt. Det gør det meget lettere og hurtigere af klare opgaver, der normalt ville strække sig over flere dage.

Maskinerne kan også blive styret via computer eller tablet, hvis landmanden ønsker at tage mere kontrol. Nærmest som når man styrer biler på en Playstation!

Fremtiden bringer bestemt spændende teknologi og maskiner med sig ind i landbruget! Hvad bedre er, så er det ikke kun produktionen, som maskinerne kan forbedre – de kan også måle, analysere og sprøjte, hvormed miljøet skånes for unødvendige sprøjtemidler.